ԱԺ-ն եւ կառավարութիւնը

Դաշինքը բաց է բոլոր քաղաքական ուժերի համար պայմանով, որ ա) տրամադրուած լինեն յաղթելու, բ) ԱԺ-ն եւ կառավարութիւնը համարեն ժամանակաւոր՝ մինչեւ գլխաւոր նպատակի իրականացումը (առաւելագոյնը երկու տարով) գ) համաձայնեն, որ ընտրացուցակների, ստուէրային կառավարութեան կազմի եւ միւս վիճահարոյց հարցերի պատասխաններն ստանալու ենք վիճակահանութեամբ, դ) Դաշինքն ունենալու է նախընտրական կազմակերպական խորհուրդ (երկու ական պատասխանատու իւրաքանչիւր ուժից) ե) Գլխաւոր կարգախօսն է լինելու (պարտադիր պայման չէ)՝ «Ոչ ապօրինի սահմանադրութեանը» (եւ նրանից բխող օրէնքներին)։