Այնպես չէ, որ միայն հային

Այնպես չէ, որ միայն հային կա զենքով փրկություն։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի, երկրի հաղթանակը և որևէ բանից փրկությունը, կապված է զենքի հետ։ Պարզապես, կարող է զենք հասկացողությունը լինել տարբեր՝ գաղափարական և առարկայական։
Գաղափարապես զինված պայքարել, թե՞ զենքով զինված պայքարել՝ որոշվում է ստեղծված իրավիճակից և գաղափարների ամրությունից։
Զենքով զինված պայքարի համար, անհրաժեշտ է գաղափարների և արժեքների հաստատակամություն և վճռականություն։