Հարգելի հայրենակիցներ, նոր որակ

Հարգելի հայրենակիցներ, նոր որակի ԱԺ ձևավորելու համար, ձեզ անհրաժեշտ են գիտական պոտենցիալ կրող մասնագետներ, ովքեր ցանկացած խնդրի կմոտենան գիտական բարձր մասնագիտական տեսանկյունից։ Ահա ՀՆՔՄԿ-ն իր ընտրացուցակներում ուզում է տեսնել միայն այդպիսի անձանց։ Ուստի մենք պնդում ենք, որ հարկավոր է պահպանել նախկին ընտրական օրենսգրքում սահմանված 25 նվազագույն շեմը՝ ձգտել իրական որակ ապահովել։Փոփոխություններ ունենալու համար, ձեզ անհրաժեշտ է որակապես նոր ԱԺ։