ՀՀ օրէնքը նման ինստիտուտ չի նախատեսում

Ինչ վերաբերում է ստորագրահաւաք սկսելու նպատակով պաշտօնաթերթի տրամադրմանը, ապա հարկ ենք համարում նշել, որ «Հանրաքուէի մասին» ՀՀ օրէնքը նման ինստիտուտ չի նախատեսում»։
Վաղը ԱԻՄ նախագահութիւնը արտահերթ նիստ կը գումարի այս արտառոց վիճակը քննելու եւ հետագայ քայլերը հստակեցնելու նպատակով։


Բանն այն է, որ «Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ:(Հոդված 5. 1) եւ «Սույն Սահմանադրության փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից» Հոդված 2.։ Իսկ 2015 թ.-ից ուժի մէջ մտած «սահմանադրութեան» մէջ բաւական հստակ է նշուած, որ «…Սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու նախաձեռնության իրավունք ունեն …ընտրական իրավունք ունեցող երկու հարյուր հազար քաղաքացի»: