Հոգևոր ծուլությամբ

By in samhar on September 14, 2017

Հոգևոր ծուլությամբ պայմանավորված մտավոր մակերեսայնությունն ահա խեղդում է մեզ։ Այս տագնապը հնչեցրել է մեր ազգի ամենամեծ ու ամենաչգնահատված քաղաքագետը՝ Հայկ Ասատրյանը 90 տարի առաջ։ Հնչեցրել է՝ զննելով Առաջին հանրապետության շրջանի և ապա Սփյուռքի քաղաքական միտքը։ Ու ինքն էլ պատռել է մտավոր

մակերեսայնության հազարամյա թուխպը՝ խորքային անալիզ անելով՝ պարզել է հայ իրականության մեջ նկատվող անցանկալի, ազգի զարգացումը կաշկանդող երևույթների իրական պատճառները։