Մեսրոպեան միասնական ուղղագրութեան վերականգնումն

Մեսրոպեան միասնական ուղղագրութեան վերականգնումն աւարտին հասցնելու կողմնակիցների միաւորումը իր սեպտեմբերի 22-ի Գիտութիւնների Ակադեմիայի Պատմութեան ինստիտուտում կայացած նիստում միաձայն որոշում ընդունեց դիմել ՀՀ կառավարութեանը նախորդ իշխանութիւնների ընդունած ԼԵԶՈՒԻ ԿՈՄԻՏԷ անուանումը ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ անուամբ փոխարինելու կոչով։
Ինչպէս ընդգծում էին նախաձեռնողները, «Լեզուի կոմիտէ» անուանումը չի հստակեցնում՝ ա) թէ որ լեզուի մասին է խօսքը եւ բ) անհարկի միջազգային եւ որոշակի բովանդակութիւն չպարունակող «կոմիտէ» եզրն է կիրառում՝ հայերէնում առկայ, շրջանառուած եւ կառոյցի բնոյթն աւելի հստակ ներկայացնող «տեսչութիւն» բառի փոխարէն։։
Միաժամանակ որոշուեց Միաւորման համացանցային էջ ստեղծել, որի պատասխանատւութիւնը ստանձնեց Միաւորման գաղափարի երիտասարդ նուիրեալ Դաւիթ Աղաջանեանը։