Նախորդ անգամ քննեցինք

Նախորդ անգամ քննեցինք մեր իրականության վրա ազդող գործոններից մեկը՝ օտարի լծի տակ դարերով մնալու բացասական ազդեցությունը մեր ժողովրդի հոգեկերտվածքի վրա:
Քննարկմանը մասնակցեցին բավականին թվով մարդիկ, եղավ 170 հավանում, երկու տասնյակ կիսում:
Առաջիկայւոմ փորձ կանենք ստանալ հարցի ամբողջական պատասխանը:

Հիմա քննենք մյուս գործոնը՝ քրիտոնեության կայացման ազդեցությունը ժողովրդի վարքի ու հոգեբանության վրա:
Մենք պիտի կարողանանք հարցը քննել անկողմնակալ կերպով,եթե ցանկանում ենք դուրս գալ այս վիճակից:
Եվ այսպես՝