Ոգու

Շիրազն ել էր դեմ դրան,բայց տեսեք, թե ինչքան ոչ հայկական անուններ չկրողներ ինչ հետագիծ են թողել պատմության մեջ։Էույնունն է կարեվորն՝ հիմքն!Փայտ է, քար է, ավազ է թե ծղոտ,չ°է որ կառուցելուց այն ծռվում է ոչ թե նրանից ,որ անունն քար է կամ չէ՝ այլ բաղադրույթնունից։ Նյութին անդրադառնալն ավելի պտուղ կտա եվ ավելի կամրացնի բոլորին։Ես լիովին հասկանում եմ ակնարկն,1:4=0,25℅,սակայն դրա մեջ նյութն ունի 300 տարվա պատմությում։ Լավ կլինի հրապարակելն հայկական անուններն ու իմաստներն ,կլինի արթնացում Ոգու։