20 տարի առաջ հրապարակեցի

20 տարի առաջ հրապարակեցի «Անցումային փուլը չի անցնելու» հոդվածս, որտեղ հիմնավորում էի, որ անցյալի մեծ բեռ կրող մեր ժողովուրդը չի ունենա կամային ռեսուրս կապիտալիզմի կայացման փուլին ուղեկցող փոսից դուրս գալու համար:
Ամենը կարծես թե ընթանում է կանխատեսածիս ծիրով:

Բայց իրականում կա փոսից դուրս գալու տարբերակ: Դրան ես ծանոթացա ավելի ուշ, տարիներ առաջ, 20-րդ դարի առաջին կեսի եվրոպական մի շարք ժողովուրդների փորձն ուսումնասիրելու ընթացքում: Մարդիկ կիրառել են ժողովրդի մտածության արմատական վերափոխման մի համակարգ, որը գուցե թե մեր ելքի միակ ուղին է:

Եթե ասվածը հետաքրքրեց, ապա որոնեք համացանցում «Կոնսերվատիվ հեղափոխություն» արտահայտությունը: